AKTUALNOŚCI  

Kurs języka kaszubskiego dla młodzieży i dorosłych

Zapraszamy młodzież i dorosłych na kurs języka kaszubskiego, który rozpocznie się w kwietniu w DEJA CSB w Redzie i potrwa do czerwca.

Warsztaty kaszubskie dla szkół i przedszkoli

Zachęcamy szkoły i przedszkola do zorganizowania u siebie warsztatów kaszubskich, podczas których Wasze dzieci/uczniowie poznają bliżej naszą kulturę i historię. czytaj dalej >>

Czarno–żółte Władysławowo na Sportowym Dniu Jedności Kaszubów

Ponad 400 osób wzięło udział w Sportowym Dniu Jedności Kaszubów we Władysławowie. Święto, które ma przypominać o naszej długiej historii uczcili biegając, maszerując z kijkami i - po raz pierwszy - także na paradzie rowerowej. czytaj dalej >>

Rozmawiali o wpływie Kościoła Katolickiego na kaszubszczyznę

Goro Christoph Kimura, sekretarz japońskiego Towarzystwa Slawistyki, profesor Uniwersytetu Sophia w Tokyo, zakończył właśnie prowadzone przez siebie badania terenowe na Kaszubach, których przedmiotem był wpływ Kościoła Katolickiego na nasz język i tożsamość. Wśród osób, które udzieliły mu wywiadu był również Artur Jabłoński. wiceprezes Kaszëbsczi Jednotë. czytaj dalej >>

Kaszëbskô Jednota fùlprawnym nôleżnikã EFA

Ju czwiôrti rôz delegacjô KJ bra ùdzél w corocznym zjezdze European Free Alliance. Tim razã w Brusel delegatowie z kòl 50 miészëznowëch ë regionalnëch òrganizacjów z całi Eùropë radzëlë wkół zblëżiwającëch sã welacjów do eùroparlameńtu, nowëch drogów wspiéraniégò miészëznów i wëbrelë nowé wëszëznë. Równak dlô Kaszëbów nôwôżniészim dzéla tegò zjazdu bëło to, że pò trzech latach fąksnérowaniégò jakno nôleżnik òbzérnik EFA, Kaszëbskô Jednota sta sã fùlprawnym nôleżnikã ti òrganizacje. czytaj dalej >>

Pierwszy halowy Turniej Bùczki za nami

Bùczka to  gra, która niegdyś królowała na kaszubskich podwórkach. Obecnie znów zdobywa coraz większą popularność. 23 marca 2019 w hali sportowej w Bolszewie odbył się pierwszy halowy turniej w tą grę, którego byliśmy współorganizatorem. Rywalizacja była zacięta w każdym meczu, ale ostatecznie w kategori do lat 15 wygrała drużyna Cassubian granatowych. Natomiast trenerzy Cassubian wygrali w kategori dorosłych. czytaj dalej >>

Przekaż 1% i bądź z nami na 100% 

Zachęcamy wszystkie osoby, które pragną wesprzeć nasze działania, do przekazania 1% podatku na rzecz Kaszëbsczi Jednotë jako Organizacji Pożytku Publicznego. Przekaż 1% i bądź z nami na 100%. Działamy dla dobra i przyszłości Kaszub! czytaj dalej >>

Paùel Adamòwicz – zasłużony dlô Kaszëbów

Paùel Adamòwicz (Paweł Adamowicz) (ùr. 2 nowembra 1965 r., ùm. 14 stëcznika 2019 r.), syn ùchódców z Wilna, całé żëcé zrzeszony z Gduńska. Rechcenwalt ë samòrządówc. Dzejôrz demòkraticzny òpòzycje òd czasów strzédny szkòłë, tj. òd 1980 do 1989 rokù. W latach 1990-93 béł Prorechtorã GÙ do sprôw sztudérów. W 1994 r. òstôł Przédnikã Radzëznë Miasta Gduńska. Òd jeseni 1998 do stëcznika 2019 Prezydeńt Gduńska, najégò stołecznégò gardu. Ùmar ùpchli nożã na binie, na Dłudżim Tôrgù, na 27. finale Wiôldżi Òrkestrë Gòdny Pòmòcë. Òstawił białkã ë dwie córczi. czytaj dalej >>

Jãzëkòwé pòpôłnia / Językowe popołudnia

Zapraszamy w każdy poniedziałek i środę od 15:40 - 17:00 na bezpłatne zajęcia w ramach cyklu "Jãzëkòwé pòpôłnia / Językowe popołudnia / Language afternoons". Startujemy 14 stycznia 2019 - zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków i pradziadków! W programie zajęć nauka języków (kaszubskiego i angielskiego), poznawanie kultury i historii poprzez wspólne spotkania przy muzyce, filmie, kreatywnej twórczości plastycznej, tańcach i zabawach. Uczmy się języków w oparciu o doświadczenia i wiedzę pokoleń, dając przykład już tym najmłodzszym! czytaj dalej >>

Zapraszamy do Świetlicy Kaszubskiej

Zapraszamy w każdy poniedziałek i środę na integracyjne zajęcia z udziałem dzieci, rodziców i dziadków. Przywróćmy w naszej rodzinie kaszubskiego ducha i język - nasze największe dziedzictwo kulturowe! czytaj dalej >>

Rok 2019 „Rokiem Edukacji Kaszubskiej

Decyzją zarządu Kaszëbsczi Jednotë w roku 2019 działania naszego stowarzyszenia będą skupiały się wokół idei edukacji kaszubskiej. To nawiązanie do wcześniejszych starań o język kaszubski, naszą literaturę, zwyczaje, kulturę i kaszubską tożsamość. Na decyzję o takim wyborze znaczący wpływ miało rozporządzenie o zmianie finansowania nauki języka kaszubskiego, które weszło w życie w grudniu 2017 roku i doprowadziło do zmian w edukacji kaszubskiej. Wiele szkół zaczęło myśleć o rezygnacji z nauczania języka kaszubskiego. Część szkół (szczególnie tych mniejszych) zaczęła rozważać możliwość wprowadzenia dwujęzyczności. czytaj dalej >>

Engaged Humanities – podsumowanie projektu

Koniec roku, jak i początek nowego jest zawsze czasem podsumowań, a właśnie tej jesieni zakończył się międzynarodowy projekt Engaged Humanities. Przedsięwzięcie realizowane było przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Uniwersytetu w Lejdzie i Uniwersytetu SOAS w Londynie, a także przy współudziale Stowarzyszenia Wilamowianie. Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota brało udział w projekcie przez dwa lata, począwszy od września 2016 roku aż do jego zakończenia pod koniec 2018 roku. czytaj dalej >>
 

W listopadzie 1908 r. ukazał się w Kościerzynie pierwszy numer „Gryfa”, który nosił podtytuł „Pismo dla spraw kaszubskich”. Czasopismo było organem prasowym ruchu młodokaszubskiego, który w 1912 r. przyjął formę organizacyjną – powstało wówczas Towarzystwo Młodokaszubów. W tym samym roku pismo przestało jednak ukazywać się. Wznawiano je jeszcze trzykrotnie: w latach 1921-1922, 1925 i 1931-1934. Wśród redaktorów i osób publikujących na łamach „Gryfa” byli najwybitniejsi przedstawiciele literatury kaszubskiej, z Aleksandrem Majkowskim i Janem Karnowskim na czele. czytaj dalej >>

Zapraszamy do udziału w zabawie, którą współorganizujemy wraz z organizacją Młodi Kaszebi oraz szkołą i przedszkolem DEJA CSB. Przygotuj teledysk lub prezentację z napisami do jednej z piosenek w języku kaszubskim i zdobądź nagrodę! czytaj dalej >>

Protest przeciw likwidacji Etnofilologii kaszubskiej na UG

Pod Rektoratem Uniwersytetu Gdańskiego, w proteście zorganizowanym przez Kaszëbską Jednotã i Pismiono Skra, ponad 50 osób domagało się od władz UG przywrócenia kierunku Etnofilologia kaszubska. Reprezentowani byli przedstawiciele wszystkich ważniejszych środowisk kaszubskich. W imieniu organizatorów przemawiali Maciej Bańdur i Artur Jabłoński. czytaj dalej >>

Kaszubi w Gdańsku, „Gazeta Gdańska”, nr 105 z 10 V 1933

Przedstawiamy artykuł pt. „Kaszubi w Gdańsku”, który ukazał się w „Gazecie Gdańskiej” (nr 105 z 10 V 1933 r.). Na łamach wspomnianego czasopisma często poruszano problematykę kaszubską.  W artykule pt. „Kaszubi w Gdańsku”, nieznany z imienia i nazwiska autor już na wstępie stwierdził:  „Odwieczną ludność Gdańska, historyczną a więc prawdziwą, nieurojoną przez prehistoryków, stanowią Kaszubi.” Zapraszamy do lektury! czytaj dalej >>

Nôleżnicë KJ pòjachelë do Kanadë wząc ùdzél w 160-latim kaszëbsczi emigracje do Nordowi Americzi

W 2018 rokù, naja stowôra, fejrëje Rok Emigracje, jaczégò célã je przëblëżenié dzejów kaszëbsczi emigracje ë dzysdniowégò żëcégò Kaszëbów, co żëją na cëzy zemi. Z ti leżnoscë, delegacjô Kaszëbsczi Jednotë, wëjacha do Kanadë zebrac materiałë sparłãczoné z dëbeltjãzëkòwòscą kraju ë pòtkac sã z kanadzczima Kaszëbama, jaczi latos swiãtëją 160 lat swòji emigracje ze Stôrégò Kraju. czytaj dalej >>

Tu mdã dali!

Naszą historię zwykło się zazwyczaj przedstawiać w kontekście Kaszub i Kaszubów jak rozumiemy te dwa pojęcia dziś. Wszystko co było wcześniej, wszystko co było na zachód – po Odrę i dalej, wszystko to niepokojąco często spychamy do płytkiej nieświadomości. Jakbyśmy nie mieli odwagi pełniej się utożsamić z własnymi dziejami. Matecznikiem kaszubskim, miejscem, z którego Kaszubi weszli do pisanej historii świata, było Księstwo Pomorskie. Państwo, które mimo trudów zdołało przetrwać aż do XVII wieku. Chcemy przypomnieć, sięgając do źródeł historycznych, dzieje dawnych Kaszubów. Chcemy, by hasłem tego było zobowiązanie jakie brzmi w naszym hymnie: „Tu mdã dali” – tutaj gdzie mowa Kaszubów i mowa o Kaszubach trwa od dawna, gdzie jest nasze źródło i gdzie mógłby, a nawet powinien wciąż być symboliczny punkt odniesienia szacunku i świadomości dziejów naszego narodu. czytaj dalej >>

Narodowość a obywatelstwo

W dyskusjach, zwłaszcza na portalach internetowych, pojawia się często wątek narodowości kaszubskiej. Niektórzy uczestnicy owych dyskusji stwierdzają w nich, że nie istnieje naród kaszubski, gdyż Kaszubi urodzili się i mieszkają w Polsce oraz mają polskie obywatelstwo. Często przyczyną takiej postawy jest brak wiedzy, a w konsekwencji niedostrzeganie różnic między narodowością a obywatelstwem. W związku z tym, że różnie definiuje się te pojęcia (zwłaszcza narodowość), a w zasadzie niemal wszystkie osoby biorące udział w dyskusji są Polakami bądź Kaszubami mieszkającymi w Polsce, przygotowaliśmy krótki tekst o charakterze informacyjnym, odnoszący się głównie do ustawodawstwa i tradycji polskiej. czytaj dalej >>
 

Wëwiôd Karola Ródë z Donym Etmeńsczim

Wëwiôd Karola Ródë z Donym Etmeńsczim, jaczégò familiô òd 1882 rokù żëje w Òntario w Kanadze. Karól Róda òd séwnika 2010 do strëmiannika 2011 béł tam szkólnym kaszëbsczégò jãzëka. czytaj dalej >>

Uwagi na temat poradnika dla nauczycieli pt. "Kaszuby przez wieki"

Pod koniec 2015 r. ukazała się książka pt. "Kaszuby przez wieki. Poradnik dla nauczycieli uczących własnej historii i kultury Kaszubów", autorstwa Michała Kargula i Krzysztofa Kordy, wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Publikacja od początku budziła kontrowersje. Książce przyjrzał się także historyk Dariusz Szymikowski, autor "Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów", który na łamach naszej strony podzielił się swoimi uwagami, rozprawiając się z licznymi błędami i przeinaczeniami, które ta publikacja zawiera.  czytaj dalej >>

Pierścień Świętopełka II Wielkiego

Pierścień Świętopełka II Wielkiego jest od kilkudziesięciu lat jednym z najważniejszych symboli kaszubskich. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy podstawowe fakty dotyczące pierścienia. Udostępniamy także jego wzór do pobrania i zachęcamy do rozpowszechniania. czytaj dalej >>

Co i jak pisze się o Kaszëbsczi Jednoce oraz narodzie kaszubskim 

"Spierajmy się o to, co jest dla nas najlepsze. Krytykujmy się wzajemnie, ale zawsze w dobrym celu. I róbmy to zawsze (...) w zgodzie z prawdą!" - pisze historyk Dariusz Szymikowski, odnosząc się do błędów i przekłamań w stosunku do Kaszubów, które pojawiają się w internecie.

Kaszubskie identyfikacje narodowo-etniczne

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota od początku istnienia postuluje zmianę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W szczególności domagamy się uznania Kaszubów za mniejszość etniczną. Jedną z podstaw naszych żądań są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które przybliża tą ważną dla Kaszubów sprawę. czytaj dalej >>

Poczet władców Pomorza - Dynastia Sobiesławiców

Świętopełk II Wielki, księżniczka Damroka, Sambor II, Małgorzata - córka księcia Sambora II i królowa Danii, Racibor - czy Mściwoj I Gdański. To jedne z 14 wizerunków władców Pomorza z Dynastii Sobiesławiców, które stworzył Maciej Tamkun - malarz i regionalista, wykorzystując swoją wyobraźnię artystyczną i wiedzę historyczną. Całość została wydana nakładem Wydawnictwa Region z Gdyni i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dzięki uprzejmości Autora oraz wejherowskiego Muzeum (właściciela praw autorskich do obrazów), publikujemy na naszej stronie http://kaszebsko.com/poczet ilustracje i krótkie opisy poszczególnych władców. Dziękujemy za udostępnienie materiałów. Zapraszamy do lektury!
 
↑ Przejdź do góry strony